Search
English
All Categories
  Menu Close

  AO Smith

  View as Grid List
  Sort by
  Display per page
   A.O SMITH RO AR75-A-M-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-M-1

  Máy lọc nước RO AR75-A-M-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream, được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $6,650,000
  A.O SMITH RO AR75-A-S-2

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-2

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-2 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO , side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $8,800,000
  RO AR600-C-S-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR600-C-S-1

  Máy lọc nước RO AR600-C-S-1 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $16,500,000
  AR75-A-S-H1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-H1

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $11,500,000
  ADR75-V-ET-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO ADR75-V-ET-1

  Máy lọc nước RO ADR75-V-ET-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream, được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $24,500,000
  AR75-A-S-1E

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-1E

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  $7,850,000