Tìm kiếm
Tiếng Việt
Danh Mục
  Menu Close

  A.O Smith

  Xem dưới dạng Lưới Danh sách
  Sắp xếp theo
  Trưng bày trên một trang
   A.O SMITH RO AR75-A-M-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-M-1

  Máy lọc nước RO AR75-A-M-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream, được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  6.650.000 ₫
  A.O SMITH RO AR75-A-S-2

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-2

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-2 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO , side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  8.800.000 ₫
  RO AR600-C-S-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR600-C-S-1

  Máy lọc nước RO AR600-C-S-1 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  16.500.000 ₫
  AR75-A-S-H1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-H1

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1 là máy lọc nước RO sử dụng, công nghệ màng lọc RO – Side Stream , được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  11.500.000 ₫
  ADR75-V-ET-1

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO ADR75-V-ET-1

  Máy lọc nước RO ADR75-V-ET-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream, được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  24.500.000 ₫
  AR75-A-S-1E

  MÁY LỌC NƯỚC A.O SMITH RO AR75-A-S-1E

  Máy lọc nước RO AR75-A-S-1 là máy lọc nước RO sử dụng công nghệ màng lọc RO – Side Stream được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ màng lọc RO - Side Stream loại bỏ tới 99,9% kim loại nặng, Asen, chì, thủy ngân... và các vi khuẩn có hại.
  7.850.000 ₫